JEZERA ITALIJE

/JEZERA ITALIJE
JEZERA ITALIJE 2019-08-25T09:31:55+00:00

Uživajte u bajkovitim predelima tri prelepa jezera Italije. Jezero Komo nalazi se na granici sa Švajcarskom i treće je italijansko jezero po veličini. Popularno je odmaralište još od vremena Rimskog carstva. Jezero Mađore predstavlja neverovatan spoj alpske i mediteranske lepote. Dok jezero Garda, najveće jezero Italije, smešteno u podnožju Alpa, čine privlačnim kuće stare četiri i više vekova.

 

VIVA OBILASCI:Milano – Jezero Mađore  – Jezero Komo – Jezero Garda

 

VIVA PROGRAM PUTOVANJA:

 

 1. dan BEOGRAD

Polazak oko 18:00 časova sa peronaglavneautobuskestanice (BAS –a ), ulazizKarađorđeveulice (proveriti 3 danapreputovanjatačnovreme i mestopolaskaautobusa). NoćnavožnjakrozHrvatsku i SlovenijupremaMilanu.

 

 1. dan MILANO

Dolazak u  Milano.Po dolaskuobilazakgrada: zamakSforca, Milanskakatedrala, GalerijaVitorijaEmanuela, Milanskaskala… Nakonobilaskasmeštaj u hotel. Slobodnovremezaindividualneaktivnosti.Noćenje.

 

 1. dan MILANO – JEZERO MAĐORE – VOŽNJA BRODIĆEM – MILANO

Doručak.Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do jezeraMađore. Jezero ima površinu od 212 km², drugo je po veličini u Italiji i jedno od najdubljih jezera Evrope. Vožnja brodom po jezeru uz posetu prekrasnim Boromejskim ostrvima:Isola Bella i Isola Superiore (Dei Pescatori), vlasništvo porodice Boromini. Isola Bella je ostrvo-palata iz 1632.godine,poznato po vrtovima, koji se stepenasto spuštaju i imaju čak 10 terasa. Ostrvo Superiore (Dei Pescatori), je naseljeno tokom cele godine i poznato po obilju restorana i kafića. U poslepodnevnim satima obilazak mondenskog mesta Stresa, poznatog po vilama izuzetne arhitekture i sa prelepom vegetacijom. Obilazak istorijskog centra. U poslepodnevnim časovima povratak u hotel. Noćenje.

 

 1. dan MILANO – JEZERO KOMO – VOŽNJA BRODIĆEM – LEKO – MILANO

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do jezeraKomo. Jezero Komo je najpoznatije i napopularnije jezero Italije. Predstavlja oazu prirodne lepote, mira i tišine. Sa jezera se pruža veličanstven pogled na planine San Salvadore i Bre. Obilazak grada Koma, poznatog po šetalištu, srednjovekovnoj četvrti oko trga Cavur i katedrali od belog mermera iz XIV veka. Mogućnost fakultativne vožnje brodićem po jezeru. Nakon obilaska odlazakdo mesta Leko, koje se nalazi na poluostrvu koje deli jezero na dva dela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti po tipičnom gradiću ove regije, poznatom po baziliki Sv. Nikole, koja dominira mestom. Leko je poznat i po tri mosta od kojih je najstariji sagrađen još u XIV veku. U poslepodnevnim časovima povrataku hotel.Noćenje.

 

 1. dan MILANO – JEZERO GARDA – SIRMIONE

Doručak. Napuštanje hotela.Odlazak do jezera Garda, najvećeg jezera Italije, koje cele godine posećuju turisti iz svih krajeva sveta, a ono to duguje svojoj prirodnoj lepoti, blagoj klimi, ali i tipičnoj vegetaciji. Na južnim obalama jezera nalazi se čuveni grad Sirmione, čiji je glavni simbol Katulova pećina (Grotte di Catullo). U ovom popularnom gradu nalazi se zamak Skaligero (Scaligero) sa retkim primerom srednjovekovne odbrambene luke i crkva Santa Maria Maggiore. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

 

 1. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.          ( Kraj usluga )

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • smeštaj u Milanu ili okolini (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • obilaske prema programu
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €) – 6€ (osobe od 18 – 69,99 god), 3 € (deca od 0 meseci – 17,99  god),  9 € (osobe od 70 – 83,99 god.)
 • osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.

PREPORUKAAGENCIJEJEDAPUTNIKPOSEDUJEOBEVRSTEOSIGURANJA

 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano(uvedena 15.09.2012, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2* i 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i  5* – 5 € po noćenju / po osobi
 • peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

 

NAPOMENA: Sviautobuskipolasci u organizacijiTurističkeagencije VIVA TRAVEL  odvijaju se saglavneautobuskestanice u Beogradu ( BAS-a). Zaulazaknaperoneodaklepolazeautobusineophodno je imatiperonskukartu( staničnivaučer). Peronskukartu (staničnivaučer) moguće je kupiti u turističkojagencijipoceni od 50,00dinarapoosobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ilidirektnonašalterima BAS-a poceni od 180,00 dinarapoosobi .

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Jezero Mađore i Boromejska ostrva (vožnja brodom po jezeru ) – 25 € odrasli /15 € deca + obilazak palate 14 € odrasli
 • Jezero Komo – 15 € odrasli / 10 € deca
 • Vožnja brodom po jezeru Komo 15 € odrasli / 10 € deca

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnomsastojiod
troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…Terminifakultativnihizleta su promenljivi i zaviseod
slobodnihtermina polokalitetima, brojaprijavljenihputnika i objektivnihokolnosti. Fakultativniizleti
organizovaniodstranelokalneagencije, ino- partneraorganizatoraputovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja
fakultativnih izleta snosi ino-partner.

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:40%od cene aranžmana

 

POPUSTI:

 • decaod 0 – 2 godinebesplatno u pratnjidvepunoplatežneosobe (imajusedište u autobusu, nemajuležaj u hotelu)
 • decaod 2 – 12 godinapopust10% u pratnjidvepunoplatežneosobe (imajusedište u autobusu, imajuležaj u hotelu)
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobipopust 5%

 

SOPSTVENI PREVOZ:

 • CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA50 € (odrasli) i 30 € (decaod 2-12 god.)
 • U PERIODU OD OKTOBRA DO MAJA, NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
 • pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
 • postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Svaki hotel iz ove ponudeimarestoran, a svaka soba imatuš/WC.Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

 

 • u Milanuiliokolinisa 3*

 

Hotel DEI FIORI 3*www.hoteldeifiori.com

Hotel se nalazi na oko 7 km od strogog centra Milana sa kojim je povezan gradskim prevozom. Posedujerecepciju, restoran, bar. Svaka soba imakupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel BLU VISCONTI 3*

Hotel se nalazi na oko 12 km od centra grada. Hotel se nalazi u mirnom delu grada, okružen zelenilom, u blizini jezera. Povezan je gradskim prevozom do centra grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar . Svaka soba im kupatilo kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 30% prilikomrezervacije, a ostatakod 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 30% prilikomrezervacije, a ostatakod 70% u jednakimmesečnimratamačekovimagrađanaBEZ KAMATE najkasnije do:

Zapolaskeod 01.04. do 01.06.2019……….……………..do 15.08.2019.

Zapolaskeod 01.06. do 01.10.2019……….…………….  do 15.12.2019.

 1. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
 2. 30% prilikomrezervacije, aostatakod 70% do 6 jednakihmesečnihrataBEZKAMATE – ovajnačinplaćanjavažisamozakorisnikekreditnihplatnihkarticaBankeInteza (Visa, MasteriAmericanExpress) idirektneprijaveiuplateuturističkojagencijiViva
 3. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-stranicivivatravel.rs
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica i uglavnom je slatkidoručak. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica i uglavnom je slatkidoručak. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • JačinasignalaWi-Fi internet konekcijezavisiodkvalitetasignalakojipružalokalniprovajderkojeg je vlasniksmeštajnogobjektaodabrao i odtrenutnogbrojakorisnika na mreži. Organizatorputovanjanemože da utiče i nijeodgovoranzakvalitetWi-Fi konekcije.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Svakikomadprtljaga mora bitiobeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
  ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
 • Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditelja
 • Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
 • Putnicikojiposeduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbogpoštovanjasatnicapredviđenihprogramomputovanja, kaoipoštovanjavremenaostalihputnikaizgrupe, negarantujemomogućnostzadržavanjanagranicikojapredstavljaizlazakizEvropskeUnije, radiovereračunaipovraćajaporezaizEvropskeUnijeTAXFREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu

 

Molimo Vas da pažljivopročitateOpšteusloveputovanja

TurističkodruštvoAegean tours je ovlašćenisubagent, organizatorputovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Cenovnik za Najlepša jezera Italije  (Viva sezona 2019. 6 dana) br.9 od  30.07. 2019.