MALDIVI

/MALDIVI
MALDIVI 2017-12-15T19:21:27+00:00

MALDIVI

Republika Maldivi se nalazi u Indijskom Okeanu, na oko 700km od Šri Lanke i oko 300km od Indije. Ova jedinstvena država sastoji se od 1.190 koralnih ostrva, raspoređenih u dupli lanac od 26 Atola u pravcu  severozapada, raštrkanih na skoro 90.000 km2 . Atoli su sačinjeni od živih koralnih grebena i peščanih sprudova,

koji čine prirodnu barijeru, gradedi jedinstvene lagune. Glavni grad Male, u koji sledu međunarodni avioni, nalazi se na severnom obodu Atola Male (Kaafu Atol). Na ova ostrva idete kada želite da pobegnete od gradske vreve i masovnog turizma, kada sebi i dragim osobama želite da organizujete jedinstveno putovanje na kome de

sve biti podređeno odmoru i opuštanju uz sunce i more.Sa prosečnom godišnjom temperaturom od 24o C do 33o C Maldivi su idelno mesto za odmor tokom cele

godine.Vreme na Maldivima se deli na dva primarna perioda: zimski -suvi period i letnji -monsunski, koji počinje u aprili -maju, donosedi monsune u junu, koji sa promenjivim intenzitetom traju do avgusta.

CENA PAKETA PO OSOBI od 1.210€

u periodu do 31.03.2018.

**Navedene cene su podložne promenama i variraju u zavisnosti od sezonalnosti i raspoloživosti.**

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO: ● avio prevoz na relaciji Beograd –Istanbul-Male v.v. ● aerodromske takse –podložne promenama ● transferi aerodrom –hotel –aerodrom ● 7 nodenje u dvokrevetnoj standardnoj sobi odabranog hotela na bazi polupansiona ● boravišna taksa ● troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUCENO: ●individualni troškovi putnika ● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje ● izlazna taksa USSD 25 –placa se na aerodromu u povratku.VIZA –uz biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebno vaditi vizu unapred. Viza se dobija besplatno na aerodromu po sletanju za boravak do 30 dana. Potrebno je imati povratnu avionsku kartu i potvrdu rezervacije i smestaja  ● fakultativni izleti

Neki od hotela iz naše ponude:

Malahini Kuda Bandos Resort & Spa 3* www.malahini.mv/

Sun Island Resort&Spa 4* www.sunisland.com/

Paradise Island Resort 4* www.paradiseisland.com.mv

Royal Island Resort&Spa 4* www.villahotels.com/Resorts/Royal-Island-Resort-Spa

Kurumba Maldives 5* www.kurumba.com/

PROGRAM PUTOVANJA (individualni polasci po izboru putnika)

Prvi dan: BEOGRAD –ISTANBUL

Dolazak na aerodrom Beograd dva sata pre poletanja i let za Istanbul u 20.20. Sletanje u Istanbul u 23.05.

Drugi dan : ISTANBUL-MALE

Nastavak putovanja u 01.55. Sletanje na Male u 12.05. Transfer do hotela.

Smeštaj i boravak u hotelu prema izboru željenih dana.

Pretposlednji dan :MALE–ISTANBUL

Transfer do aerodroma.Čekiranje i let za let za Istanbul u 22.45.

Poslednji dan:ISTANBUL–BEOGRAD

Sletanje u Istanbul u 05.05 i nastavak leta ua Beograd u 07.40. Sletanje u Beograd u 08:20

USLOVI I NAČIN PLACANJA

  • Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se kompletan

iznos za avionske karte i avans 40% za smeštaj, dok se ostatak upladuje najkasnije 15 dana pred početak putovanja.

  • Pladanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na

račun

  • Avio karte je moguće platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima).

Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemogude ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju  o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organozator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000 EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i

inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) putovanje i uplatom akontacije.

Turističko društvo AEGEAN TOURS doo je ovlašćeni subagent. Organizator ovog putovanja je turistička agencija FILIP TRAVEL, licenca OTP 196/2010. Za ovo putovanje važe opšti uslovi turističke agencije Filip travel.