OSIGURANJE

/OSIGURANJE
OSIGURANJE 2017-12-24T17:05:45+00:00

Uskoro krećete na put. Spremili ste sve potrebne brošure i putna dokumenta. Preostaje vam samo da obezbedite odgovarajuće osiguravajuće pokriće kako biste bezbrižno uživali u boravku u inostranstvu. To možete prepustiti nama.

  

Milenijum osiguranje u saradnji sa međunarodnom organizacijom CORIS Internacional brine o Vašoj sigurnosti za vreme boravka u inostranstvu, bilo da ste na odmoru, raznim sportskim i drugim manifestacijama, seminarima ili privrednim događajima širom sveta. Putem mreže CORIS Internacional-a u svetu obezbeđeno je celodnevno pružanje pomoći bilo gde u svetu.

Šta pruža polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja Milenijum Osiguranja pruža zaštitu i sigurnost tokom privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledice nesrećnog slučaja – nezgode. Troškovi koji su pokriveni putničkim zdravstvenim osiguranjem su:

 • informacije i saveti kao i upućivanje na lekara,
 • troškovi lečenja,
 • prevoz pacijenta bolničkim kolima/taksijem do najbliže bolnice,
 • hospitalizacija,
 • operacije i troškovi u vezi sa operacijom,
 • rentgen i ultrazvučna dijagnostika,
 • troškovi lečenja akutne zubobolje do 120 €,
 • povratak pacijenta u zemlju,
 • drugi troškovi vezani za iznenadnu bolest i nezgodu.

Ko se može osigurati i gde možete zaključiti osiguranje?

Polisom putničkog zdravstvenog osiguranja Milenijum osiguranja mogu se osigurati sva lica stara do 85 godina koja su državljani Srbije. Polisu možete zaključiti  kod nas u turističkoj agenciji Aegean tours doo (Knez Mihailova 21 a, TC Milenijum lokal 66, Beograd).

Kako se može zaključiti polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja može se zaključiti individualno (kada glasi na ime i prezime pojedinog lica), porodično (kada glasi na sve članove jedne porodice – otac, majka, deca do 18-te godine života) ili grupno (kada se osigurava više osoba sa priloženim spiskom svih članova grupe) i treba je zaključiti pre putovanja u inostranstvo.

Koja je visina osiguravajućeg pokrića?

Sume osiguranja, u zavisnosti od izabrane tarife, mogu biti:

 • 5.000€
 • 15.000€
 • 30.000€

Zašto je potrebno da zaključite polisu putničkog zdravstvenog osiguranja?

Kontaktiranjem CORIS International Paris, koji preko svojih predstavništava širom sveta obezbeđuje 24 časovno pružanje informacija i pomoći u slučaju da Vam se desi osigurani slučaj biće Vam pružena neophodna medicinska pomoć.

Sa polisom putničkog zdravstvenog osiguranja obezbeđena je potpuna sigurnost tokom Vašeg boravka u inostranstvu.