TAJLAND

/TAJLAND
TAJLAND 2017-12-15T19:25:44+00:00

TAJLAND-OSTRVO PUKET

Puket–najvece tajlandsko ostrvo, nalazi se zapadno od tajlandske obale u Andamanskom moru. Najpopularnije turističko mesto je Patong sa dugačkom plažom, belim peskom i palmama, i burnim nodnim životom. Preko 40

kilometara plaža potvrđuje da svako može nadi svoj omiljeni izbor. Neke od najlepših plaža su Kata, Kamala, Karon i Bangtao. Tokom dana se duž celog ostrva mogu nadi razne opcije animacije, sportova na vodi i dnevne zabave.

Neki od najlepših izleta su do ostrva PiPi, Raha i Similans, kao i druženje sa

slonovima. Nezaobilazni stari grad Puket svojom kulturom,arhitekturom sino portugalskih građevina, jedinstvenim hramom Vat Čaolonga upotpunjuju doživljaj ovog ostrva. Zvaničan jezik je tajlandski a valuta baht.Klima je tropska a prosečna godišnja temepratura je 30 stepeni. Sušni period i najprijatnije vreme za boravak je od novembra do kraja marta. Period sa najvišim temperaturama i vlažnošdu vazduha je od auvgusta do oktobra, kada je i najveda verovatnoda za učestale kiše

CENA PAKETA PO OSOBI

od 695€ u periodu 01.09-14.12.2017. i 01-31.03.2018.

od 760 € u periodu 01-31.08.2017. i 02.01-28.02.2018.

**Navedene cene su podložne promenama i variraju u zavisnosti od sezonalnosti i raspoloživosti.**

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO: ● avio prevoz na relaciji Beograd–Istanbul-Puket v.v. ● aerodromske takse–podložne promenama ● transferi aerodrom –hotel–aerodrom ● 7 nodenje u dvokrevetnoj standardnoj sobi odabranog hotela na bazi nodenja sa doručkom ● troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO: ● fakultativni izleti i individualni troškovi putnika ● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje ● viza.

VIZA:

Uz biometrijski pasoš Republike Srbije potrebna je viza. Organiztor putovanja posreduje u izdavanju vize. Potrebne su 2 fotografije i pasoš. Cena izdavanja vize sa uslugom iznosi 55 evra za jedan ulaz.

Neki od hotela u našoj ponudi:

Hotel Patong Logde 3* www.patonglodgehotel.com/

The Viridian Resort 3* www.viridianphuket.com/

Hotel Andaman Beach  Suiets 4*  www.beachsuites.com/

Hotel Seaview Patong 4* www.seaviewphuket.com/

The Kee Resort &Spa 4*  www.thekeeresort.com/

Grand Mercure Patong 5* www.grandmercurephuketpatong.com/

PROGRAM PUTOVANJA

(individualni polasci po izboru putnika)

Prvi dan:BEOGRAD –ISTANBUL –PUKET

Dolazak na aerodrom Beograd do 07:15 let za Istanbul. Sletanje u Istanbul u 12:00 I nastavak leta za Puket u 14:30.

Drugi dan: -Nastavak putovanja: PUKET

Dolazak na Puket u 04:00.Transfer do hotela. Smeštaj i boravak u hotelu prema izboru željenih dana (ulazak u sobe posle 14:00h).

Poslednji dan:PUKET-ISTANBUL–BEOGRAD

Transfer na aerodrom i let za Istanbul u 05:30. Sletanje u Istanbul u 12:00 i nastavak leta za Beograd u 18:45.Dolazak u Beograd u 19:25.

USLOVI I NAČIN PLACANJA

  • Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se kompletan

iznos za avionske karte i avans 40% za smeštaj, dok se ostatak upladuje najkasnije 15 dana pred početak putovanja.

  • Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na

račun

  • Avio karte je mogude platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima).

Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene pre voza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije po trebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemogude ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju  o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000 EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) putovanje i uplatom akontacije.

Turističko društvo AEGEAN TOURS doo je ovlašćeni subagent. Organizator ovog putovanja je turistička agencija FILIP TRAVEL, licenca OTP 196/2010. Za ovo putovanje važe opšti uslovi turističke agencije Filip travel.